Frankfurt - praktyki klasa II AK

Cottbus - II TCPG praktyki zawodowe

Cottbus - Technik Cyfrowych Procesów Graficznych praktyki zawodowe 2016 - PDF

O nas w prasie

 

Przygotowania do wyjazdu

Wyjazd do Turynu zbliża się dużymi krokami, a przed koordynatorkami mnóstwo dokumentów do przygotowania: umowy z uczestnikami projektu i ich rodzicami, zgłoszenia do kuratiorium oświaty oraz Urzędu Miasta w Koszalinie, podpisanie umów ubezpieczeniowych oraz wiele innych. W ramach projektu uczestnicy praktyk otrzymali komplet odzieży roboczej z nadrukowanym logo projektu

 

projekt

 

A oto kilka zdjęć z przymiarek wspomnianej odzieży.

 a1 a2

 

a3 a4

 

a6 a5

 

Z min, uśmiechów i dobrych humorów wynika, że młodzież nie może się już doczekać wyjazdu.
Wspólnie oczekujemy na ten szczególny moment, tj. 6 maja 2017 roku - godzina 00:00.

 

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 10 kwietnia o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego". W ramach projektu 24 uczniów technikum budowlanego weźmie udział w praktykach zawodowych w Turynie we Włoszech, w terminie 07.05-20.05.2017 r.

Podczas spotkania koordynatorzy projektu przekazali rodzicom i uczniom najważniejsze informacje organizacyjne, tj.:

 • adres i miejsce odbywania praktyki zawodowej w Turynie;
 • nazwiska i kontakty do opiekunów;
 • listę niezbędnych dokumentów i rzeczy do zabrania;
 • program praktyk.

Regulamin rekrutacji POWERVET

Program POWERVET - 2016-1-PL1-KA102-024214
pt. "Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego" realizowanego w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniow i absolwentow szkół zawodowych oraz mobliność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środkow PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Ksztalcenie i szkolenie zawodowe - wyjazd na staż do Włoch w terminie 07.05. - 20.05.2017

Informujemy, że 8 lutego 2017 roku dokonano rekrutacji wśród uczniów ZS nr 7 w Koszalinie do udziału w projekcie. Do wyjazdu zakwalifikowalo się 24 uczniów z klas technikum architektury krajobrazu (8 osób), technikum energetyki odnawialnej (8 osób) i technikum cyfrowych procesów graficznych (8 osób).

 

Regulamin rekrutacji

Informacja o projekcie

Od kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie realizowany jest projekt "Moją perspektywą - ZAWÓD!", w którym uczestniczą uczniowie klasy drugiej trzeciej kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu.

W ramach projektu młodzież weźmie udział w zajęciach, które pozwalają na zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji R.21. Zakwalifikowani uczniowie będą uczestniczyli w kursie projektowania w programie Gardenphilia i kursie kosztorysowania w programie RODOS. Ponadto zdobędą Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL - "European Computer Driving Licence" - "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". Młodzież odbędzie także płatny staż zawodowy oraz cykl zajęć zawodoznawczych.

Staże - KSM na skarpie

W dniach 3 do 28 lipca 2017 r. w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie klas Technikum Architektury Krajobrazu będą odbywać staże zawodowe w KSM Na Skarpie.

 Staż ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Wyniku procesu kształcenia uczeń powinien:

 • wykonywać prace związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni i zadrzewień
 • wykonywać prace związane z urządzaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • obsługiwać maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

I. Zakres przedmiotowy stażu obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie

  Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przesiębiorstwa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu, środków gaśniczych i odzieży ochronnej. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa. Stosowanie zasad współpracy w zespole.

 2. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

  Rozpoznawanie konstrukcji obiektów budowalnych. Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do pracy związanych z budową obiektów architektury krajobrazu. Konserwacja elementów małej architektury krajobrazu (ławki pergole, trejaże, huśtawki itp.). Wykonywanie obiektów architektury krajobrazu. Sadzenie drzew i krzewów. Zakładanie trawników, kwietników sezonowych i trwałych. Pielęgnacja kwietników (sadzenie, dosadzanie, nawożenie, nawodnianie itp.). Pielęgnacja kwietników (sadzenie, usuwanie odrostów, formowanie). Pielęgnacja żywopłotów (nawożenie, odchwaszczanie, cięcie ręczne i mechaniczne). Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 3. Produkcja roślin ozdobnych

  Produkcja roślin (sadzenie siewek i ukorzenionych sadzonek roślin). Przesadzanie roślin. Przygotowanie roślin do wysadzenia na miejsce stałe. Wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy produkcji roślin ozdobnych. Przesadzanie roślin doniczkowych. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 4. Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń

  Obsługa i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień. Obsługa i konserwacja urządzeń stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych. Obłsuga maszyn i środków transportu wewnętrznego. Stosowanie przepisów bezpieczeńśtwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Trwają przygotowania do staży, uczniowie otrzymali już odzień ochronną.

 

Odzież ochronna

 

Staż KSM Na Skarpie "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf