Święto Niepodległości w szkole przy ul. Orląt Lwowskich

W dniu Święta Niepodległości wyrażamy patriotyzm do naszej ojczyzny Polski ale jest to też okazja do wyrażenia swojego przywiązania do swojej małej ojczyzny. Zawiłe dzieje naszego kraju sprawiły, że nie wszyscy Polacy mogą świętować ten dzień w miejscu w którym się urodzili i ukochali. 

Rodacy Bohaterom

Na Kresach Wschodnich żyją jeszcze żołnierze Armii Krajowej. Ciągle są dla nas wzorem męstwa, heroicznego poświęcenia i miłości Ojczyzny.

Do dziś pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską.

XXI Koszaliński Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej im. Mariana Hemara

W dniu 22 listopada 2015 r. pięcioro uczniów reprezentowało naszą szkołę na scenie Domku Kata w XXI Koszalińskim Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej im. Mariana Hemara. Organizatorami konkursu byli tradycyjnie: Centrum Kultury 105 oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

III Kołobrzeski Dzień z Rotmistrzem Witoldem Pileckim

W dniu 17 października 2015 roku skorzystaliśmy z zaproszenia starosty Kołobrzeskiego pana Tomasza Tamborskiego i Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej na III Kołobrzeski Dzień z Rotmistrzem Witoldem Pileckim, który odbył się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Londyn - Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Frankfurt - praktyki klasa II AK

Cottbus - II TCPG praktyki zawodowe

Cottbus - Technik Cyfrowych Procesów Graficznych praktyki zawodowe 2016 - PDF

O nas w prasie