Przygotowania do wyjazdu

Wyjazd do Turynu zbliża się dużymi krokami, a przed koordynatorkami mnóstwo dokumentów do przygotowania: umowy z uczestnikami projektu i ich rodzicami, zgłoszenia do kuratiorium oświaty oraz Urzędu Miasta w Koszalinie, podpisanie umów ubezpieczeniowych oraz wiele innych. W ramach projektu uczestnicy praktyk otrzymali komplet odzieży roboczej z nadrukowanym logo projektu

 

projekt

 

A oto kilka zdjęć z przymiarek wspomnianej odzieży.

 a1 a2

 

a3 a4

 

a6 a5

 

Z min, uśmiechów i dobrych humorów wynika, że młodzież nie może się już doczekać wyjazdu.
Wspólnie oczekujemy na ten szczególny moment, tj. 6 maja 2017 roku - godzina 00:00.

 

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

W dniu 10 kwietnia o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego". W ramach projektu 24 uczniów technikum budowlanego weźmie udział w praktykach zawodowych w Turynie we Włoszech, w terminie 07.05-20.05.2017 r.

Podczas spotkania koordynatorzy projektu przekazali rodzicom i uczniom najważniejsze informacje organizacyjne, tj.:

 • adres i miejsce odbywania praktyki zawodowej w Turynie;
 • nazwiska i kontakty do opiekunów;
 • listę niezbędnych dokumentów i rzeczy do zabrania;
 • program praktyk.

Regulamin rekrutacji POWERVET

Program POWERVET - 2016-1-PL1-KA102-024214
pt. "Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego" realizowanego w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniow i absolwentow szkół zawodowych oraz mobliność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środkow PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Ksztalcenie i szkolenie zawodowe - wyjazd na staż do Włoch w terminie 07.05. - 20.05.2017

Informujemy, że 8 lutego 2017 roku dokonano rekrutacji wśród uczniów ZS nr 7 w Koszalinie do udziału w projekcie. Do wyjazdu zakwalifikowalo się 24 uczniów z klas technikum architektury krajobrazu (8 osób), technikum energetyki odnawialnej (8 osób) i technikum cyfrowych procesów graficznych (8 osób).

 

Regulamin rekrutacji

Informacja o projekcie

Od kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie realizowany jest projekt "Moją perspektywą - ZAWÓD!", w którym uczestniczą uczniowie klasy drugiej trzeciej kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu.

W ramach projektu młodzież weźmie udział w zajęciach, które pozwalają na zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji R.21. Zakwalifikowani uczniowie będą uczestniczyli w kursie projektowania w programie Gardenphilia i kursie kosztorysowania w programie RODOS. Ponadto zdobędą Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL - "European Computer Driving Licence" - "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". Młodzież odbędzie także płatny staż zawodowy oraz cykl zajęć zawodoznawczych.

Staże - KSM na skarpie

W dniach 3 do 28 lipca 2017 r. w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie klas Technikum Architektury Krajobrazu będą odbywać staże zawodowe w KSM Na Skarpie.

 Staż ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Wyniku procesu kształcenia uczeń powinien:

 • wykonywać prace związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni i zadrzewień
 • wykonywać prace związane z urządzaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • obsługiwać maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

I. Zakres przedmiotowy stażu obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie

  Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przesiębiorstwa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu, środków gaśniczych i odzieży ochronnej. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa. Stosowanie zasad współpracy w zespole.

 2. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

  Rozpoznawanie konstrukcji obiektów budowalnych. Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do pracy związanych z budową obiektów architektury krajobrazu. Konserwacja elementów małej architektury krajobrazu (ławki pergole, trejaże, huśtawki itp.). Wykonywanie obiektów architektury krajobrazu. Sadzenie drzew i krzewów. Zakładanie trawników, kwietników sezonowych i trwałych. Pielęgnacja kwietników (sadzenie, dosadzanie, nawożenie, nawodnianie itp.). Pielęgnacja kwietników (sadzenie, usuwanie odrostów, formowanie). Pielęgnacja żywopłotów (nawożenie, odchwaszczanie, cięcie ręczne i mechaniczne). Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 3. Produkcja roślin ozdobnych

  Produkcja roślin (sadzenie siewek i ukorzenionych sadzonek roślin). Przesadzanie roślin. Przygotowanie roślin do wysadzenia na miejsce stałe. Wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy produkcji roślin ozdobnych. Przesadzanie roślin doniczkowych. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 4. Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń

  Obsługa i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień. Obsługa i konserwacja urządzeń stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych. Obłsuga maszyn i środków transportu wewnętrznego. Stosowanie przepisów bezpieczeńśtwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Trwają przygotowania do staży, uczniowie otrzymali już odzień ochronną.

 

Odzież ochronna

 

Staż KSM Na Skarpie "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs RODOS

W dniach 9 do 14 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs kosztorysowania w programie RODOS dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem kursu było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu kosztorysowania:

Kurs obejmował: wykład - wprowadzenie do kosztorysowania w ramach, którego uczniowie i nauczyciele poznali:

 • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
 • podstawowe pojęcia,
 • przedmiar i obmiar robót,
 • rodzaje i forma kosztorysów - metody i formuły kalkulacji ceny,
 • składniki ceny kosztorysowej - robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
 • katalogi nakładcze,
 • podstawowe błędy w kosztorysowaniu,

Odbyły się również ćwiczenia praktyczne w ramach, których uczniowie i nauczyciele poznali:

 • korzystanie z pomocy,
 • tworzenie nowego kosztorysu,
 • opcje kosztorysu,
 • wstawianie elementów, pozycji prostych, komentarzy i opisów - tworzenie przedmiaru robót,
 • korzystanie z bazy katalogów nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
 • szukanie informacji w założeniach szczegółowych do katalogów,
 • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
 • uzupełnianie cen i narzutów,
 • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
 • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
 • przygotowywanie wydruków, eksport dokumnetu do pdf,
 • tworzenie wariantów pozycji,
 • instalacja i aktualizacja programu.

Na zakończenie odbył się egzamin. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Kurs RODOS "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS

Kurs Gardenphilia DESIGNER

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs projektowania w programie Gardenphilia DESIGNER dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu

 

Celem zajęć było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu w programie Gardenphilia DESIGNER.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I

 1. Test sprawdzający (na wejściu)
 2. Konto użytkownika: projekty własne (prywatne - wspólne dla konta szkoły), projekty udostępnione (publiczne)
 3. Pozostałe katalogi - poza grafiką 2D - puste
 4. Przyciski : Nowy projekt, załaduj, udostępnij, usuń
 5. Usuwanie i przywracanie projektów
 6. Zakładki Konto, rzut 2D, widok 3D, katalog
 7. Nowy projekt - ustawienia projektu - rozmiar obszaru roboczego, siatka, skok
 8. Układ interfejsu (panele, ustawienia), nawigacja po projekcie 2D (skróty)
 9. Panel narzędzi - tryb pracy - zaznaczanie obiektów - rysowania (powierzchni, lini) - wstawianie obiektów
 10. Panel warstw : Właściwości warstwy, sortowanie obiektów, ukrywanie i zmiana widoczności oraz blokowanie
 11. Rysowanie obiektów : kształty, właściwości ustawianie przed rysowaniem, skróty klawiaturowe
 12. Edycja obiektów: zmiana właściwości na pasku
 13. Edycja obiektów za pomocą myszki
 14. Panel biblioteki (biblioteka roślin) wyszukiwanie i filtrowanie roślin, ustawienia listy
 15. Właściwości roślin : istniejąca / projektowana, rozmiar początkowy, etykieta
 16. Projekt techniczny/ koncepcyjny/ importowanie podkładu koncepcji
 17. Symulacja wzrostu roślin 2D/3D
 18. Symulacja zmian sezonowych 2D/3D, symulacja zacienienia
 19. Listy i zestawienia roślin
 20. Ustawienia etykiet, odświeżanie nr wg. aktualnej listy
 21. Eksport zestawień roślin
 22. Lista materiałów
 23. Wydruk i eksport rzutu, ustaiwenia wydruku
 24. Widok 3D: nawigacja, tryb spaceru/ tryb widoku ogólnego
 25. Ustawienia wyglądu tekstur roślin, terenu
 26. Ustawienia oświetlenia
 27. Ustawienia tła, wczytywanie zdjęcia
 28. Kształtowanie terenu: nasypy, wykopy, tarasy
 29. Eksport widoku 3D
 30. Katalog roślin

CZĘŚĆ II

 1. Tworzenie własnego projektu z wykorzystaniem programu do projektowania
 2. Omówienie i ocena wykonanych projektów
 3. Test sprawdzający (na zakończenie)

Na zakończenie odbył się egzamin praktyczny polegajacy na samodzielnym wykonaniu projektu. Wszysycy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Kurs Gardenphilia DESIGNER "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER