OGŁOSZENIA

Stypendia szkolne 2017/2018

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku realizacją zadań dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

 1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  • Wniosek o stypendium szkolne
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Dokumenty do pobrania na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl
  Zakładka: KARTY USŁUG/Świadczenia z pomocy społecznej
  RPS-06-01 Wniosek
  RPS-06-02 Oświadczenie
  Druki wniosków pobierać można również w Rejonach Pracy Socjalnej i kancelarii MOPR. 2. Miejsce złożenia dokumentów:

  Rejon pracy socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania w godzinach od 8:00 do 14:00.

  • Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Casino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 215a;
  • Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15;
  • Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Casino 2, w godzinach 7:00-15:00.


 3. Termin złożenia dokumentów:

  • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - od 16 sierpnia 2017 roku do 15 października danego roku. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji. 


 4. Kontakt w sprawie wniosków:

  • Rejon Pracy Socjalnej właściwy w z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia, w godzinach od 8:00 do 14:00
  • Rejon Pracy Socjalnej nr 1, pracownik dyżurny, tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05;
  • Rejon Pracy Socjalnej nr 2, pracownik dyżurny, tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.