RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

Przewodniczącym Rady Rodziców w ZS 7 na rok szkolny 2017/2018 została wybrana

Pani Izabela Wesołowska

 

w skład Prezydium RR weszli:

Pani Lidia Kaniewska - sekretarz

Pani Marzena Zając - skarbnik

Pani Urszula Gryszkiewicz - członek

Pani Danuta Kostrzewińska - członek

Pan Bogdan Majewski - członek

 

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto 

91 1020 2791 0000 7502 0008 7080

z dopiskiem

Rada Rodziców ZS7 + klasa, do której chodzi dziecko + imię i nazwisko  dziecka